تاملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران

میرزامحمد واعظی
سید محمدتقی قبولی درافشان

چکیده: علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند.
یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد.
در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.

کلمه های کلیدی:
• تکرار جرم
• تشدید مجازات
• جهات عام
• جرم سابق
• جرم لاحق
فایل تمام متن:
 ۲۰۱۲۰۵۰۴۱۸۲۸۰۰-۹۰۸۵-۲۱٫pdf (نوع: PDF  حجم: ۶۸۷KB)