پژوهشی درباره ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال

عباس کلانتری خلیل آباد
سید محمدتقی قبولی درافشان

چکیده: یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارایه می دهد.

کلمه های کلیدی:
• عدالت
• طریقیت
• موضوعیت
• مجهول الحال
• تفحص
فایل تمام متن:
 ۲۰۱۲۰۴۱۹۲۰۰۵۵۶-۸۰۶۵-۶٫pdf (نوع: PDF  حجم: ۷۲۴KB)